En iyi iptv

En iyi iptv sınalgı ve telekomünikasyon alanlarının oluşması sonucu ortaya çıkan bir hizmet olarak birçok vaatte bulunmaktadır. Bu vaatlerin bir kısmı tüketicilere, bir kısmı yayıncılara, içerik öndürücülerine ve reklam verenlere ve bir kısmı da telekomünikasyon operatörlerine yöneliktir. Tüketicilere etkileşim, yayıncılara ayrım düzenlemelerden muaf bir ortam, içerik öndürücülerine daha sıkı telif hakkı koruması, reklam verenlere içeriği izleyen tüketicinin net bilinmesi, telekomünikasyon operatörlerine kârlılıklarını artıracak yeni bir mecra olarak vaatlerde bulunmaktadır. Bir diğer beklenti, IPTV diziminin geleceğin sınalgı dizimi olmasıdır. Oysa tarihsel olarak bakıldığında, çeşitli iletişim teknolojileri geleceğin teknolojisi olarak sunulmuş ama bu teknolojilerin hiç doğmadıkları ya da doğduktan kısa bir süre keyin beklenildiği kadar yayılmadığı görülmüştür. Bu yağdayın tipik örneklerinden bir tanesi, 1970 ' li yıllarda standartları tamamlanan Birleşik Hizmetler Sayısal Ağı (Integrated Services Digital Network – ISDN - BHSA) olarak gösterilebilir. BHSA, bilgi toplumunun temeli olarak sunulmuştur fakat standartları geliştirildikten ve her türlü mühendislik tasarımı üzerinde milyarlarca dolar harcandıktan keyin BHSA beklendiği kadar yayılmamıştır.


Bu çalışmada, yeni iletişim teknolojilerinden İnternet ile geleneksel medya araçlarından sınalgının oluşması sonucu ortaya çıkan geleceğin teknolojisi olarak sunulan ve birçok vaadi beraberinde getiren en iyi iptv ' nin, oluşum sürecindeki etkin aktörler, hizmetin sunulduğu ülkelerdeki yayılma süreci, yerel ve uluslararası kuruluşların düzenlemeleri ve bunların karşılıklı etkileşimi çerçevesinde ele alınarak “ rafa kaldırılacak ” teknolojilerden biri olup olmadığına yanıt aranmıştır. IPTV ' nin Özellikleri IP tabanlı ağ dizimi üzerinde profesyonel içeriklerle etkileşimli yayıncılığın yapılmasını sağlayan dizimlerden birisi de IPTV ' dir. ITU ' nun (International Telecommunication Union – Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) odak türküm çalışması sonucunda IP üzerinden sınalgı yayıncılığı, IPTV, gerekli seviyede servis kalitesi/deneyim kalitesi (Quality of Service/Quality of Exprience - QoS/QoE), güvenlik, etkileşim ve güvenilirlik sağlayacak şekilde yönetilen IP tabanlı ağlar üzerinden sınalgı/video/ses/yazı/grafik/veri dağıtımının sağlandığı çoklu ortam hizmetleri olarak tanımlanmıştır.1 Bu tanımda çok dikkat çeken ilk çekit dağıtımı yapılacağı belirtilen içeriklerden veri büyüklüğü olarak en büyük boyutlularından birisinin sınalgı içeriği olmasıdır. Bu dağıtımın, yaygın olarak kullanılan sınalgı cihazlarında izlenilecek kalite2 ve diğer sınalgı içeriği dağıtım dizimleri kullanım deneyimi ile benzer seviyede olması gerektiği belirtilmektedir. IPTV diziminde telekomünikasyon operatörü tarafından yönetilen ağ cihazlarında, IPTV içeriğini ileten ağ paketlerinin önceliklendirilmesi ve multicast teknolojisinin kullanımı ile hem kalite garantisini hem de deneyim kalitesini sunabilmektedir. İzleyicinin evinde ise modem cihazı üzerinden, IPTV hizmeti set üstü cihaza ve oradan sınalgıya, VoIP (Voice over IP – IP üzerinden ses) hizmeti alısüne, İnternet hizmeti de bilgisayar ve akıllı cihazlara dağıtılmaktadır. IPTV diziminde, sadece izlenilmek istenilen içerik set-üstü cihazına ulaştırılmaktadır. Bu yağday, izleyicinin net olarak hangi içeriği izlediğinin bilinebilmesine ve buna bağlı olarak etkileşimli bir yapının kurulabilmesine olanak sağlamaktadır.